Marketing Ekologiczny

Biorąc pod uwagę, że jednym z kryteriów strategicznych tego projektu jest przeszkolenie 156 osób, które ukończyły 45 lat (co stanowi 40% wszystkich przeszkolonych w projekcie) od 1 stycznia 2012 roku do końca 2012 roku będą przyjmowane wyłącznie osoby które ukończyły 45 lat.

Celem głównym projektu jest wzrost konkurencyjności i adaptacyjności firm do zmieniających się warunków rynkowych poprzez podniesienie wiedzy i nabycie nowych umiejętności w zakresie MARKETINGU EKOLOGICZNEGO.

Jaką wiedzę i umiejętności zdobędą uczestnicy projektu?

Jak bez dużych kosztów można uczynić firmę bardziej przyjazną środowisku jednocześnie realizując zaplanowane cele biznesowe?

Jak zastąpić tradycyjne media marketingowe metodami i surowcami ekologicznymi?

Jak proekologiczne działania przełożyć na pozytywny wizerunek firmy i wyróżnić się na tle konkurencji?

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby odpowiedzialne za marketing lub wprowadzanie działań proekologicznych w firmie.

Uczestnictwo w Projekcie jest nieodpłatne. Przedsiębiorcy nie są zobowiązani do wniesienia wkładu własnego. Doradztwo oraz szkolenia odbywają się w ramach pomocy de minimis.

Projekt jest realizowany na podstawie umowy zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w okresie od 01.02.2014 do 31.01.2015 r.
Obszarem realizacji Projektu jest cała Polska.

Przedmiotem projektu są:

 1. Analiza potrzeb przedsiębiorstwa w zakresie rozwiązań proekologicznych Doradztwo indywidualne kończące się opracowaniem analizy potrzeb firmy w zakresie rozwiązań proekologicznych (średnio 8 godz.).
  W tym etapie projektu na podstawie ankiety określimy jakie działania mogą Państwo podjąć aby firma stała się bardziej przyjazna środowisku.
   
 2. Szkolenie „Marketing ekologiczny” Szkolenie grupowe (40 godz.), kończące się egzaminem w ostatnim dniu szkolenia. Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz warsztatów komputerowych.

  Zakres szkolenia
  • Eko marketing wewnętrzny, którego celem jest upowszechnienie działań ekologicznych wewnątrz firmy, wśród wszystkich pracowników.
  • Eko marketing zewnętrzny, którego celem jest zapoznanie pracowników z różnymi formami ekologicznej promocji usług i produktów.
  • Tworzenie ekologicznego wizerunku firmy poprzez wykorzystanie ekologicznych sposobów promocji firmy. Celem tego modułu jest zapoznanie pracowników z różnymi sposobami i formami promocji firmy jako firmy ekologicznej w oczach klientów
  • Zastąpienie tradycyjnych metod (materiałów reklamowych i wydawniczych, opakowań) metodami i surowcami ekologicznymi.
   Rozwiązywanie indywidualnych potrzeb beneficjentów w zakresie marketingu ekologicznego, zdiagnozowanych dzięki Analizie potrzeb przedsiębiorstwa w zakresie rozwiązań proedukacyjnych
 3. Doradztwo indywidualne doradztwo indywidualne (średnio 8 godz.) w celu opracowania i przyjęcia do realizacji Planów Wdrażania Działań Proekologicznych (PWDP) dotyczących marketingu ekologicznego;
  Na tym etapie projektu pomożemy Państwu stworzyć taki plan. Wdrożenie tego planu nie jest przedmiotem projektu. W ramach projektu nie jesteście Państwo zobowiązani do jego wdrożenia.

Główne kryteria uczestnictwa:

Projekt jest skierowany do mikro – i małych przedsiębiorstw z siedzibą w RP oraz ich pracowników (w tym kadry zarządzającej i właścicieli-przedsiębiorców);

 • W projekcie mogą brac udział przedsiębiorstwa, które nie wykorzystują jeszcze w swojej działalności marketingu ekologicznego;
 • Przedsiębiorstwo nie otrzymało w ciągu ostatnich 3 lat pomocy de minimis w wysokości większej niż 200 000 Euro;
 • Pracownicy oddelegowani do udziału w projekcie odpowiedzialni są za marketing lub wprowadzanie działań proekologicznych w firmie;

Liczba uczestników projektu jest ograniczona. W zakresie projektu wsparciem zostanie objęte 180 przedsiębiorstw. Grupę docelową stanowi 180 osób ze 180 przedsiębiorstw, przy założeniu, że każda firma będzie delegować po jednym uczestniku na szkolenie. W tym 90 kobiet i 90 mężczyzn oraz 20% osób (36 osób) w wieku powyżej 50 roku życia.

Szczegółowe kryteria uczestnictwa w projekcie „Marketing ekologiczny szansą Twojej firmy” dostępne są na stronie internetowej projektu pod adresem www.ekomarketing.jjb.waw.pl/kryteria_uczestnictwa oraz w Biurze Projektu

Zgłoszenia:

e-mail: szkolenia@jjb.waw.pl,
a także przez strone internetową www.ekomarketing.jjb.waw.pl

Biuro Projektu:

„Marketing Ekologiczny Szansą Twojej Firmy”: Biurowiec BUDOWLANI
ul. Mokotowska 4/6 (pok. nr 5)
00-641 Warszawa
woj. mazowieckie

Tel.: 22 243-90-74 (w godz. 10:00 - 14:00)
Faks: 48 22 535-35-56
Tel. komórkowy: 48 662 068-229
e-mail: szkolenia@jjb.waw.pl

Marketing Ekologiczny Szansą Twojej Firmy

Strona używa cookies (ciasteczek). Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianach ustawień. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zobacz naszą politykę prywatności.
X